Tràmits i Serveis

Oferta pública d'estabilització: annex de presentació de mèrits

Descripció del tràmit: 

Acreditació dels mèrits corresponents al procés selectiu d’oferta pública d’estabilització de diverses places de funcionari de carrera o contracte laboral fix.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona que hagi sol·licitat participar en algun dels processos de l'oferta pública d'estabilització.

Quina documentació cal aportar?: 

Abans d'emplenar la relació dels mèrits que proposeu per a ser valorats pel Tribunal qualificador, llegiu bé les bases de la convocatòria. Una vegada emplenada:

  • Si us presenteu a una convocatòria per CONCURS DE MÈRITS, haureu d'aportar:
  1. En el cas que aquests mèrits estiguin en poder de l'Ajuntament de Valls o d'Organismes Autònoms, cal que indiqueu la relació detallada dels mèrits que voleu acreditar en aquest mateix formulari.
  2. En el cas que els mèrits NO estiguin en poder de l'Ajuntament de Valls o d'Organismes Autònoms, els heu d'adjuntar en un arxiu en format PDF a l'apartat "Altres documents".

Aquesta acreditació de mèrits s'ha de realitzar en el mateix moment que tramiteu la sol·licitud telemàtica "Oferta pública d'estabilització: sol·licitud de participació en el procés selectiu".

  • Si us presenteu a una convocatòria per CONCURS OPOSICIÓ, haureu de presentar els mèrits un cop superada la fase d'oposició dins del termini que s'habiliti segons cada procés de selecció. Tal com s'especifica en les bases de la convocatòria, només podran ser valorats aquells mèrits assolits fins al moment en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds de participació.

Quan es pot demanar?: 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15/12/2022 al 16/01/2023

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Telemàticament, a través de la Seu electrònica, segons el que estableix l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica