Tràmits i Serveis

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES

Descripció del tràmit: 

El registre municipal d'entitats vallenques es crea per tal de donar suport i fomentar l'associacionisme i la participació en el municipi de Valls.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Seran considerades entitats inscriptibles en aquest registre aquelles que no tinguin ànim de lucre, que tinguin la seva seu social en el municipi de Valls i que representin els interessos generals o sectorials dels veïns.

Així mateix, també s'hi podran inscriure altres entitats i associacions d'àmbit supramunicipal, que malgrat no tinguin la seva seu social a Valls, hi realitzin activitats adreçades a la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns i veïnes de Valls, amb una programació estable anualment.

Per exercir els drets de participació reconeguts per l'ordenament vigent, les entitats hauran d'estar inscrites en el registre municipal d'entitats vallenques.

Quina documentació cal aportar?: 

 • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.
 • Els estatuts de l'entitat.
 • Document acreditatiu de la inscripció en el Registre General d'Associacions o altres registres públics.
 • Certificat emès pel secretari/ària de l'entitat/associació, per ordre i amb el vistiplau del president/a, on consti el nom, cognoms i DNI de les persones que ocupen els càrrecs directius, així com la vigència dels càrrecs.
 • El NIF de l'entitat.
 • El nom i cognoms de les persones que ocupin càrrecs directius i el seu representant legal.
 • El nombre actualitzat de socis de l'entitat.
 • Les dades bancàries de l'entitat.
 • Document justificatiu de la realització d’activitats al municipi, les entitats que no tinguin seu social a Valls.
 • Una relació de tots els ajuts rebuts de qualsevol administració publica en els darrers 12 mesos anteriors a la petició d'inscripció.

Quan es pot demanar?: 

En qualsevol moment.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

 • Telemàticament, a través de la Seu electrònica, segons el que estableix l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

Departament responsable: 

Secretaria/Participació

Cost: 

Gratuït

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica