Tràmits i Serveis

CONCURS DE RELATS BREUS DE SANT JORDI 2024

Descripció del tràmit: 

La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Valls convoca anualment el concurs de relats breus Sant Jordi amb la finalitat de fomentar la participació de la gent jove i de la societat civil en general en la creació literària en llengua catalana.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Poden presentar-se al concurs totes les persones físiques que reuneixin els següents requisits:

Grup A- Alumnes escolaritzats als centres de secundària de Valls:

A.1 : Matriculats a 1r i 2n d’ESO.

A.2 : Matriculats a 3r i 4t d’ESO.

Grup B- Joves de 16 a 25 anys residents al Camp de Tarragona (Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès).

Grup C- Joves de 26 a 35 anys residents al Camp de Tarragona.

Quina documentació cal aportar?: 

El relat a presentar. Els relats han de reunir les següents característiques (en cas de no complir algun dels requisits anteriors, el jurat podrà desqualificar l'obra presentada):

- Ser inèdits.

- No poden haver guanyat cap concurs anteriorment.

- Idioma: català.

- Extensió: no superior a 1.000 paraules i un mínim de 300.

- Format: marges justificats, espai interlineal d’1,50 i lletra Arial número 12.

-Tema: lliure.

Quan es pot demanar?: 

Fins al 8 de març a les 23:59 hores.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

1.- Telemàticament, a través de la Seu electrònica, segons el que estableix l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

2.- Per correu certificat.

3.- Presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Valls, amb cita prèvia.

4.- A l’Oficina de Vallsjove  (carrer Sant Pere núm 2).

En els supòsits 2, 3 i 4 els participants hauran de presentar dins un sobre tancat on consti el títol, i la categoria a la qual s’opta i, a l’interior, hi constarà el nom i cognoms, data de naixement, núm. DNI, telèfon, adreça postal i electrònica de l’autor/a. S’hauran de presentar 2 còpies impreses a una cara, amb els fulls numerats i sense signar.

Departament responsable: 

Servei municipal de joventut (VallsJove)

Normativa: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica