Tràmits i Serveis

CÈDULA HABITABILITAT

Descripció del tràmit: 

La cèdula d'habitabilitat és necessària per:

  • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o posteriors

  • Donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat, segons la normativa vigent.

En el cas d'habitatges de nova construcció, a més, es verifica el compliment dels controls de qualitat obligatoris en la construcció d'habitatges.

Els locals, estudis, etc. no poden disposar de cèdula d'habitabilitat, ja que no tenen la consideració d'habitatge.

La cèdula d'habitabilitat és un document vinculat a l'habitatge i independent de la propietat. Té una vigència de 15 anys. Transcorregut aquest termini és obligat sol·licitar-ne una de nova.

La informació continguda en la cèdula és considerada valida i suficient sobre les condicions físiques de l'habitatge, a l'efecte de venda o arrendament.

En cas d'habitatges promoguts sota qualsevol règim de protecció pública, la qualificació definitiva substitueix la cèdula d'habitabilitat de primera ocupació.

Qui ho pot sol·licitar?: 

El propietari, administrador o representant autoritzat.

Quina documentació cal aportar?: 

Consultar web de la Generalitat de Catalunya- Secretaria d'Habitatge - Cèdula d'Habitabilitat

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

 

  1. De Nova Ocupació: Web de la Generalitat de Catalunya- Secretaria d'Habitatge: www.gencat.cat/habitatge

  2. De Segona Ocupació o Posteriors: Cal dirigir-se als col·legis professionals d'arquitectes o bé d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l'edificació, per tal d'obtenir el corresponent certificat d'habitabilitat que incorpora la sol·licitud. 

           També  es pot realitzar aquest tràmit al Consell Comarcal de l'Alt Camp.

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica