Tràmits i Serveis

TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ

Descripció del tràmit: 

****  PRÒRROGA VIGÈNCIA TARGETES ***

La sol·licitud d’aquesta targeta permet l’acreditació del vehicle d’un titular/beneficiari que presenti disminució física per a poder accedir a les reserves i condicions especials d’estacionament. No obstant això, en supòsits degudament justificats, es pot atorgar la targeta a persones que no condueixin, respecte als vehicles que les transportin.

 

PRORROGA VIGÈNCIA DE LES TARGETES: Es prorroga la validesa de les targetes d’aparcament de qualsevol modalitat que hagin caducat en el període comprès entre l'1 de març de 2020 i la data de finalització de l'estat d'alarma, fins a 1 any després de la finalització d'aquest estat i les seves successives pròrrogues.

Tot i la pròrroga de la vigència de les targetes d’aparcament, les persones titulars tenen l'obligació de sol·licitar-ne la renovació a l'Ajuntament corresponent quan hagi finalitzat l'estat d'alarma esmentat.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Les persones amb disminució que:

  • Superin el barem de mobilitat i condueixin un vehicle (titular conductor)
  • Superin el barem de mobilitat i no condueixin un vehicle (titular no conductor), referent als vehicles que els transporten, i tinguin més de tres anys.
  • Tenint menys de 3 anys, depenen de manera continuada d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals (titular no conductor).
  • Tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0’1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus (titular no conductor).

Quina documentació cal aportar?: 

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

  • Instància (Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)
  • Fotocòpia del DNI del/la sol·licitant.
  • Original del reconeixement de disminució del beneficiari. Es fa la fotocòpia als Serveis Socials Municipals
  • Dues fotografies del sol·licitant, mida carnet.
  • En cas que el sol·licitant sigui el conductor, fotocòpia del permís de conduir.

Quan es pot demanar?: 

Les sol·licituds es poden presentar durant tot l'any.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

BENESTAR SOCIAL

Cost: 

Gratuït

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica