Tràmits i Serveis

SUBVENCIÓ PROPIETARIS IBI URBÀ HABITATGES LLOGUER SOCIAL

Descripció: 

FINALITZAT TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES

L'objecte d'aquestes bases es regularitzar l'atorgament d'ajuts per a fer front al pagament de l'Impost Béns Immobles de naturalesa urbana (IBI) per a titulars de finques destinades a lloguer auditat i tutelat a través de l'Oficina d'Habitatge de Valls.

La finalitat d'aquests ajuts és aconseguir la reducció de les càrregues impositives per als subjectes passius propietaris d'una vivenda a Valls i que destinin aquesta a la borsa d'habitatge per lloguer social.

Es concedirà una subvenció sobre la quantitat abonada en el darrer rebut de l'IBI pagat, en un percentatge que anira del 10 % al 100% , segons els parametres establerts.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Podran optar a les subvencions les persones propietàries d'habitatges, que hagin signat amb l'Oficina d'Habitatge de Valls el corresponent:

  • Conveni: per un període mínim de 3 anys

  • Contracte de lloguer: per un període mínim de 12 mesos

Requisits Obligatoris: 

       (cal aportar original i còpia de la documentació)

  • Instància  (Es recomana tenir un visor de PDF instal.lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

  • Document identificatiu del sol·licitant

  • Declaració responsable, segons model adjunt a la sol·licitud

  • Acreditació titularitat del numero de compte bancaria que s'indiqui

On i com iniciar?: 

Unitat tramitadora: 

HABITATGE

Termini de resolució: 

El termini establert en la convocatòria : del 13 d'agost al 2 d'octubre de 2020

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica