Tràmits i Serveis

SUBVENCIÓ ENTITATS JUVENILS I ENTITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTILS I JUVENILS

Descripció del tràmit: 

L'objecte d'aquesta convocatòria és col·laborar econòmicament amb les associacions i entitats juvenils i d'educació en el lleure sense ànim de lucre, amb la finalitat de contribuir al finançament de les seves despeses de manteniment i de fomentar la realització de les activitats de contingut lúdic, formatiu, festiu, de foment de la cohesió social i de dinamització comunitària o de lleure educatiu orientades a la població adolescent i jove, així com les destinades a la promoció del moviment associatiu i de voluntariat, durant el període comprès entre setembre de 2020 i agost de 2021.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Les entitats es podran acollir a una de les dues modalitats d'aquestes bases:

- Modalitat A: entitats juvenils que correspongui a alguna de les següents característiques:

  • Associacions juvenils amb seu social a Valls (constituïdes o en procés de constitució) que estan inscrites com a juvenils al registre d'Associacions que gestiona el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, o bé que el seu nom i estatuts reflecteixin el seu caràcter juvenil.

  • Seccions juvenils d'entitats amb òrgans de decisió propis i que estiguin constituïdes formalment com a tal secció d'acord amb els estatuts de l'entitat matriu.

  • Entitats de serveis a la joventut sense ànim de lucre que realitzen algun programa d'activitats que s'adreça de forma especifica, estable i exclusiva a joves i que aquest programa sigui especialment rellevant.

 

- Modalitat B: Entitats d'educació en el lleure infantil i juvenil:

  • Entitats vallenques sense afany de lucre que tinguin com a principal finalitat l'educació en el lleure d'infants i joves o l'atenció a aquests col·lectius amb especial dificultats. Les entitats hauran de complir la normativa vigent en matèria d'educació en el lleure i estar legalment reconegudes o en tràmit de ser-ho.

Quina documentació cal aportar?: 

- CIF de l'entitat jurídica representada, en cas que no estigui a disposició de la Regidoria de Joventut.

- Estatuts de l'entitat, en cas que no estiguin a disposició de la Regidoria de Joventut.

- Projecte de l'activitat i pressupost de l'activitat subvencionable ( per Modalitat A).

Projecte de l'activitat i pressupost de l'activitat subvencionable ( per Modalitat B).

Quan es pot demanar?: 

Del 20 de setembre al 8 d'octubre de 2021.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

► TELEMATICA:   (Aquest canal és obligat per aquells subjectes regulats a l'art. 29 de la Ordenança reguladora d'Administració Electrònica)

Departament responsable: 

JOVENTUT

Cost: 

Termini de resolució: 

L'establert en la convocatòria.

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica