Tràmits i Serveis

SUBVENCIÓ PER ACCÉS DELS JOVES A HABITATGE DE LLOGUER

Descripció: 

 ( FINALITZAT TERMINI PRESENTACIO INSTANCIES)

Es objecte d'aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per fer front a les despeses d'accés a a l'habitatge a joves que es trobin en les situacions socioeconòmiques determinades en les bases de subvenció.

L'ajut es concreta en un percentatge econòmic de les despeses dels dos primers mesos del lloguer i de les despeses de l'administrador de finques, d'un habitatge amb o sense mobles, que tingui les condicions d'habitabilitat legalment previstes per garantir-ne l'ús com a residència habitual.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Les persones joves ( tota persona en edat compresa entre els 18 i 35 anys) que en la data d'obertura de la convocatòria reuneixin els requisits establerts en les bases de subvenció.

Requisits Obligatoris: 

- Instància, segons model establert.

DOCUMENTACIO establerta en les bases de subvenció

Termini de validesa: 

L'establert en la convocatòria de les basesDEL 21 de NOVEMBRE AL 21 de DESEMBRE de 2019

On i com iniciar?: 

Unitat tramitadora: 

JOVENTUT

Cost: 

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica