Tràmits i Serveis

REDUCCIÓ TAXA RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS DOMICILIARIS

Descripció del tràmit: 

TRÀMIT DISPONIBLE A PARTIR DE L'1 DE FEBRER DE 2022
 

Amb l'objectiu de fomentar el reciclatge dels residus que es generen en els domicilis particulars, es preveu aplicar una reducció de la Taxa per la recollida i gestió dels residus municipals i comercials.

Es podran aplicar les tarifes ambientals, segons els nivells que s’indiquen a continuació:

  • NIVELL 1: Participació al sistema de recollida selectiva en l’àmbit domèstic. S’aplicarà un 20 % de reduccióPer a més informació clicar  AQUÍ  i  www.vallsmillora
  • NIVELL 2: Us freqüent de la deixalleria. Per acollir-s’hi cal donar compliment al Nivell 1. S’aplicarà un 40% de reduccióPer a més informació clicar   AQUÍ  i  www.valls.cat

  • NIVELL 3: Tarifa per autocompostatge. Per acollir-s’hi cal donar compliment al Nivell 1 i Nivell 2. S’aplicarà un 50% de reducció.   Per a més informació  AQUÍ

Qui ho pot sol·licitar?: 

  • Els titulars d'habitatges situats en sòl urbà

  • Els titulars de construccions situades en sol no urbà (rústic), amb un valor cadastral de l’IBI igual o superior a 8.120,00 €.

Quina documentació cal aportar?: 

- Instància  (Es recomana tenir un visor de PDF instal.lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

Segons el nivell que acreditem, caldrà presentar la documentació següent:

- NIVELL 1: PARTICIPACIÓ AL SISTEMA DE RECOLLIDA SELECTIVA

  • Fotografia de l’espai destinat a l’emmagatzematge separat dels residus, en les que s’hi observin clarament els recipients i/o espais destinats a cada una de les 5 fraccions.

- NIVELL 2: ÚS FREQÜENT DE LA DEIXALLERIA

  • Documentació justificativa de la utilització de la deixalleria realitzada a l’any anterior a la sol·licitud, amb un mínim de 3 aportacions/any. Únicament es consideraran documents justificatius vàlids els certificats d’aportació de residus a la deixalleria, o bé un informe anual de les aportacions realitzades, ambdós emesos per l’empresa concessionària de la deixalleria. Només s’admetran els justificants originals, signats i segellats pel personal de la deixalleria.

- NIVELL 3: SISTEMA D’ AUTOCOMPOSTATGE

  • Fotografia acreditativa del sistema d’autocompostatge.

Quan es pot demanar?: 

PRESENTACIÓ INSTÀNCIES:     DE L'1 AL 28 DE FEBRER 2021

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

MEDI AMBIENT / OAC

Cost: 

Gratuït

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica