Tràmits i Serveis

PROCÉS SELECTIU DE DUES PLACES DE PERSONAL DE CONSERGERIA

Descripció del tràmit: 

 

TRÀMIT TANCAT

Concurs-oposició per cobrir dues places de personal de consergeria al 100% de la jornada laboral, en règim laboral temporal, fins a la seva cobertura definitiva, amortització o altre situació conforme dret que consten a la relació de llocs de treball i a la plantilla del Patronat d’Esports de Valls vigents.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona que compleixi els requisits concrets de les bases de cada convocatòria.

Quina documentació cal aportar?: 

- Instància.

- Original i fotocòpia del document identificatiu.

- Original i fotocòpia de la titulació exigida en les bases.

- Certificat del nivell de coneixement de català exigit a les bases.

Si la persona aspirant no té la nacionalitat espanyola, ha d'ajuntar el certificat de la llengua castellana exigit a les bases.

- Justificació pagament de les taxes (comprovant de transferència efectuada)

Quan es pot demanar?: 

- Fase d’oposició:

Fins al 12 de maig de 2021.

- Fase de concurs:

En el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de la puntuació final de la fase d’oposició al tauler electrònic municipal d’anuncis.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

  • PRESENCIALMENT a les Oficines del Patronat d’Esports (carrer Prat de la Riba, 15-17)

  • TELEMATICAMENT a través de www.seu.valls.cat 

Departament responsable: 

PATRONAT D'ESPORTS DE VALLS

Cost: 

La taxa a abonar es de 13,20 €, segons el que s'estableix a l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per a expedició de documents, prestació de serveis tècnics i emissió d'informes i de distintius.

En cas de presentació telemàtica, efectuar ingrés al número de compte: ES34 0182 6035 4302 0160 7422 (indicant el procés selectiu en què es participa i adjuntar el comprovant a la sol·licitud).

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica