Tràmits i Serveis

PREINSCRIPCIÓ LLAR D'INFANTS

Descripció: 

La preinscripció és el procés d'admissió d'alumnes en centres sufragats amb fons públics en tots els nivells educatius, des de les llars d'infants fins a la formació professional de grau superior. Aquest procés té un període de preinscripció i un altre de matriculació.

Procés:

  • Durant el període ordinari de preinscripció és quan es demana ser admès/a en els centres educatius,

  • Aquest període comença amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les llistes d'admesos.

  • Un cop admès/a s'ha de procedir a formalitzar la matrícula al centre corresponent.

S'ha de presentar una única sol·licitud especificant per ordre de preferència, els centre/s on es vol cursar estudis.

Per a més informació consultar a: www.gencat.cat/ensenyament

Qui ho pot sol·licitar?: 

Poden presentar sol·licitud de preinscripció a centres sufragats amb fons públics les famílies amb infants o joves menors d'edat.

Requisits Obligatoris: 

És necessària la presentació de la següent documentació:

  • Original i fotocòpia del llibre de família (o altres documents relatius a la filiació). Si l'alumne/a està en situació d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

  • Original i fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) de la persona sol·licitant o de la targeta de residència si es tracta de persones estrangeres.

  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), si la teniu.

  • Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (segons convocatòria)

Termini de validesa: 

El calendari de preinscripció l'estableix l'Ajuntament de Valls, del 13 al 24 de maig de 2019.

On i com iniciar?: 

  1. A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

  2. Al centre escollit en primera opció.

Unitat tramitadora: 

ENSENYAMENT

Cost: 

Gratuït

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica