Tràmits i Serveis

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR: INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Descripció: 

 
        -- INFORMACIÓ ACTUALITZADA --
 

La preinscripció és el procés d'admissió d'alumnes en centres sufragats amb fons públics en tots els nivells educatius, des de les llars d'infants fins a la formació professional de grau superior. Aquest procés compren un període de preinscripció i un altre de matriculació.

Procés:

  • Durant el període ordinari de preinscripció és quan es demana ser admès/a en els centres educatius.

  • Aquest període comença amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les llistes d'admesos.

  • Un cop admès/a s'ha de procedir a formalitzar la matricula al centre corresponent.

S'ha de presentar una única sol·licitud especificant per ordre de preferència, els centre/s on es vol cursar estudis.

Per a més informació consultar a: www.gencat.cat/ensenyament

Qui ho pot sol·licitar?: 

Poden presentar sol·licitud de preinscripció,  les famílies amb infants o joves amb edat compreses entre els 3 als 16 anys.

Requisits Obligatoris: 

Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
    De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 

Termini de validesa: 

El TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ és  del 13 al 22 de maig de 2020

On i com iniciar?: 

 
1.- TELEMATICA:  durant el periode del 13 al 22 de maig. S'ha de fer la sol.licitud telemàtica, amb la documentació escanejada o fotografiada.
   
2.- PRESENCIAL: per aquelles persones que no tinguin possibilitats de fer la sol.licitud electrònicament, del 19 al 22 de maig, s'ha de demanar cita prèvia a través d´un servei que hi haurà a web del centres, a la del Departament d'Educació o enviant la petició per correu electrònic a l'adreça del centre o trucant per telèfon. Per veure les dades dels centres educatius del municipi de Valls, cliqueu  AQUI
 
Més informació a:  www.gencat.cat/ensenyament

Unitat tramitadora: 

ENSENYAMENT

Cost: 

Gratuït

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica