Tràmits i Serveis

LLICÈNCIA D'OBRES MENORS – ANNEX III

Descripció: 

Obres vinculades als establiments comercials, amb una superfície útil d'exposició o venda al públic de fins a 300m2, que no requereixin la redacció d'un projecte tècnic, d'acord amb la documentació adjunta.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Tota persona física o jurídica.

Requisits Obligatoris: 

És necessària la presentació de la següent documentació:

  • Instància (Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)
  • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

  • Comprovant de l'autoliquidació de la taxa per servei urbanístic i de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  • Declaració responsable del compliment dels requisits que resultin exigibles de conformitat amb la normativa vigent.
  • Plànol a escala o croquis acotat de l'estat actual i de la proposta d'actuació.
  • Document signat amb gestor autoritzat que garanteixi la correcta destinació dels residus.
  • Sol·licitud / autorització ocupació via pública, si és el cas.
  • Pressupost detallat.

Termini de validesa: 

En qualsevol moment.

La sol·licitud es farà de manera simultània la sol·licitud de llicència municipal d'activitats.

On i com iniciar?: 

Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

Unitat tramitadora: 

URBANISME

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica