Tràmits i Serveis

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES

Descripció del tràmit: 

El registre municipal d'entitats vallenques es crea per tal de donar suport i fomentar l'associacionisme i la participació en el municipi de Valls.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Seran considerades entitats inscriptibles en aquest registre aquelles que no tinguin ànim de lucre, que tinguin la seva seu social en el municipi de Valls i que representin els interessos generals o sectorials dels veïns. Per exercir els drets de participació reconeguts per l'ordenament vigent, les entitats hauran d'estar inscrites en el registre municipal d'entitats vallenques.

Quina documentació cal aportar?: 

És necessària la presentació de la següent documentació:

  • Instància (Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)
  • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

  • Els estatuts de l'entitat.
  • Document acreditatiu de la inscripció en el Registre General d'Associacions o altres registres públics.
  • El NIF de l'entitat.
  • El nom i cognoms de les persones que ocupin càrrecs directius i el seu representant legal.
  • El nombre actualitzat de socis de l'entitat.
  • Les dades bancàries de l'entitat.
  • Una relació de tots els ajuts rebuts de qualsevol administració publica en els darrers 12 mesos anteriors a la petició d'inscripció.

Quan es pot demanar?: 

En qualsevol moment

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

►TELEMATICAMENT: (Aquest canal és obligat per aquells subjectes regulats a l'art. 14.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques)

Departament responsable: 

Secretaria

Cost: 

Gratuït

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica