Tràmits i Serveis

EXEMPCIÓ TAXA RECOLLIDA RESIDUS COMERCIALS I ASSIMILABLES

Descripció del tràmit: 

Els establiments generadors de residus comercials o assimilables que optin per gestionar tots els seus residus mitjançant un gestor autoritzat, podran sol·licitar l'exempció del pagament de la taxa de recollida de residus.
 
Per sol·licitar-ho caldrà acreditar que es gestionen tots els seus residus mitjançant un gestor de residus autoritzat, tot adjuntant el/s contracte/s signat/s amb un gestor/s de residus degudament autoritzat/s, o bé un certificat emès pel gestor, en el que s’hi faci constar de forma expressa la recollida i gestió de les següents fraccions: paper/cartró, envasos lleugers, envasos de vidre, matèria orgànica i fracció resta (altres residus no reciclables).

Qui ho pot sol·licitar?: 

Els titulars d’activitats que acreditin  la gestió dels seus residus a través d’un gestor autoritzat.

Quina documentació cal aportar?: 

- Instància  (Es recomana tenir un visor de PDF instal.lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

- Contracte signat amb una gestor de residus degudament autoritzat.

- Certificat emès pel gestor, en el que hi consti de forma expressa la recollida i gestió de les següents fraccions: paper/cartró, envasos lleugers, envasos de vidre, matèria orgànica i fracció resta (altres residus no reciclables)

Quan es pot demanar?: 

PRESENTACIÓ INSTÀNCIES:     DE L'1 AL 28 DE FEBRER 2021

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

MEDI AMBIENT / OAC

Cost: 

Gratuït

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica