Tràmits i Serveis

DEVOLUCIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE L'IMPOST DE VEHICLES PER BAIXA DEFINITIVA

Descripció: 

Quan s'ha pagat l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica d'un vehicle que durant l'any ha estat donat de BAIXA DEFINITIVA durant la Prefectura de Trànsit, la persona interessada pot demanar la devolució de la part proporcional de l'impost, tenint en compte la data de la baixa i que el càlcul de l'import a retornar s'efectua per trimestre vençut.

Qui ho pot sol·licitar?: 

La persona física o jurídica (en aquest cas, acreditar representació) que sigui TITULAR del vehicle.

Requisits Obligatoris: 

  • Instancia  (Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)
  • Rebut IVTM pagat

  • Document acreditatiu de BAIXA DEFINITIVA.

  • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

Termini de validesa: 

Durant tot l'any, tenint en compte que si la baixa s'efectua durant el quart trimestre (octubre, novembre i desembre) NO HI HA DRET A DEVOLUCIÓ.

On i com iniciar?: 

Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

Unitat tramitadora: 

OAC

Cost: 

Termini de resolució: 

La devolució corresponent, S'EFECTUA AL MATEIX MOMENT de presentar la documentació requerida, sempre que l'efectuï el TITULAR DEL REBUT.

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica