Tràmits i Serveis

CELEBRACIÓ DE CASAMENTS A L’AJUNTAMENT

Descripció del tràmit: 

Sol·licitud per a poder celebrar la cerimònia de casament civil a l’Ajuntament de Valls.
L'Alcalde és qui té la potestat de celebrar casaments civils. Tanmateix, aquesta potestat pot ésser delegada en els/les regidors/es de l'Ajuntament.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Aquest tràmit va dirigit a qualsevol persona que vulgui casar-se civilment a l'Ajuntament de Valls.

La primera part de la tramitació per al casament civil s'iniciarà sempre al Registre Civil del municipi on estiguin empadronats, com a mínim, un dels dos contraents. En el cas de Valls, s'hauran d'adreçar al REGISTRE CIVIL (Ctra. Del Pla, 35) per a tramitar el certificat de matrimoni i fer constar que desitgen casar-se a l'Ajuntament.

Posteriorment cal que s'adrecin a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Valls per fer la sol·licitud de dia i hora per a la celebració del casament civil. Aquesta sol·licitud s'ha de lliurar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament per efectuar el pagament de la taxa corresponent.

Quan es pot demanar?: 

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

Alcaldia

Cost: 

El que estableix l'ordenança fiscal núm. 27.6, reguladora de Preus Públics.

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica