Tràmits i Serveis

BONIFICACIÓ IMPOST CONSTRUCCIONS I OBRES PER INSTAL·LACIÓ SISTEMA APROFITAMENT TÈRMIC/ELÈCTRIC

Descripció del tràmit: 

S'aplicarà una bonificació del 50% sobre la quota de l'impost a favor de les obres en immobles que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar, quan en el moment de la seva construcció no haguessin estat obligats a incorporar aquests sistemes, sempre que es compleixin els següents requisits:

  • Que utilitzin col·lectors homologats per l'administració competent (serveis indústria de la Generalitat) (marcatge CE)

  • Es destinin exclusivament a ús d'habitatge

  • Per instal·lacions d'aprofitament solar tèrmic (producció d'aigua calenta) la instal·lació ha de donar servei com a mínim al 60% de la demanda d'aigua calenta sanitària de l'habitatge, o del 70% si l'energia convencional s'aporta per efecte Joule .

  • Per instal·lacions d'aprofitament solar amb sistemes fotovoltaics, amb un mínim de 2 kwa.

  • No estar obligats a incorporar aquests sistemes d'aprofitament d'energia solar per cap normativa d'obligat compliment en el moment de la sol·licitud de la llicència d'obres.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona física o jurídica que compleixi els requisits establerts. En cas d'actuar com a representant, caldrà que la representativitat quedi acreditada documentalment.

Quina documentació cal aportar?: 

  • Document identificatiu de la persona sol·licitant.

  • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.
  • Documentació explicativa de les característiques tècniques de la instal·lació, segons els requisits establerts en la ordenança fiscal.
  • Contracte de manteniment amb l'instal·lador qualificat en vigor, degudament signat.
  • Liquidació corresponent de la taxa i l'impost d'obres.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

 URBANISME

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica