Tràmits i Serveis

BAIXA DE GUAL

Descripció del tràmit: 

Donar de baixa la llicència de gual atès que ja no hi ha aprofitament, amb efectes a l'exercici immediatament posterior a la data de la sol·licitud.

Si a l'accés hi ha rebaix de vorera, es requerirà a la persona interessada la seva reposició a l'estat inicial. El seu compliment estarà condicionat a la concessió de la baixa del gual.

Qui ho pot sol·licitar?: 

El propietari o usuari de l'accés.

Quina documentació cal aportar?: 

Els requisits obligatoris per a aquest tràmit són els següents:

  • Instància  (Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

  • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

  • Placa de gual

  • Últim rebut pagat

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

OAC

Cost: 

Hi ha dret a devolució de la part proporcional corresponent a l'import abonat, computada en trimestres, sempre que no es sol·liciti la baixa del gual dins el quart trimestre de l'any, que en aquest cas, no hi ha dret a devolució

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica