Tràmits i Serveis

AJUTS ECONOMICS DE CAIRE SOCIAL

Descripció: 

L’Ajuntament de Valls estableix un conjunt d'ajuts i mesures per tal de pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les persones i nuclis familiars o unitats de convivència, empadronades en el municipi, en situació de vulnerabilitat social.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona o unitat de convivència empadronats a la ciutat que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica greu, urgent i bàsica, de subsistència i per la qual els ajuts establerts siguin necessaris per tal de contenir o evitar l’empitjorament de la situació. Les situacions d’urgència social son valorades pels Serveis Socials bàsics.

 

REQUISITS:

 1. Estar empadronat al municipi de Valls, en un termini mínim de 6 mesos, previ a la sol·licitud.

 2. La unitat familiar de la persona sol·licitant no podrà superar els ingressos establerts.

Requisits Obligatoris: 

Instància.(Es recomana tenir un visor de PDF instal.lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

 • Vida laboral dels majors de 16 anys

                          - En cas de treballadors per compte d’altri: Nòmines dels últims 6 mesos per compte d’altri.

                       - En cas de treballadors autònoms: Les dues últimes liquidacions trimestrals.

                       - En cas de pensionistes: Certificat de la pensió        

                          - En cas de cobrar prestacions socials: Certificat d’import de l’ajut 

                          - En cas de separació/divorci: Sentència de separació i/o divorci, amb indicació de l’import actual de la pensió d’aliments

 • Rebut lloguer / hipoteca

 • En cas de sol·licitar ajut per activitats escolars o extraescolars:  Pressupost de l’activitat, durada o indicació de quan es portarà a terme.

 • Altres ajuts: Pressupost.

 

------ En cas de sol·licitar AJUT PER A SUBMINISTRAMENTS (AIGUA, LLUM, GAS I BUTÀ):

 

 • Instància (Es recomana tenir un visor de PDF instal.lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

 

 • Vida laboral dels majors de 16 anys

           - En cas de treballadors per compte d’altri: Nòmines dels últims 6 mesos per compte

             d’altri.

           - En cas de treballadors autònoms: Les dues últimes liquidacions trimestrals.

           - En cas de pensionistes: Certificat de la pensió  (en cas d’autorització de consulta de dades, es podrà verificar des de l’Ajuntament)

           - En cas de cobrar prestacions socials: Certificat d’import de l’ajut   (en cas d’autorització de consulta de dades, es podrà verificar des de l’Ajuntament)

          - En cas de separació/divorci: Sentència de separació i/o divorci, amb indicació de l’import actual de la pensió d’aliments.

 

  • Rebut lloguer / hipoteca

  • Fotocòpia de la factura/es  pendents, dels subministres pels quals es sol·licita l’ajut.

  Termini de validesa: 

  El termini per la presentació de les sol·licituds estarà obert durant tots els mesos de l’any.

  On i com iniciar?: 

  Unitat tramitadora: 

  BENESTAR SOCIAL

  Canals d'accés: 

  Presencial
   

  Informació de la Seu

  Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

   

  Seguretat de la Seu

  Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

   

  Ajuda i Suport

  Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

   

  CALENDARI OFICIAL

  Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

  Sobre l'Ajuntament de Valls

  Sobre l'Ajuntament de Valls

  Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

  Web de l'Ajuntament

  Galería Fotográfica