Tràmits i Serveis

AJUT PEL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ

Descripció: 

Ajut dirigit a la gratuïtat del desplaçament en transport públic urbà de les persones residents i domiciliades a Valls i les seves pedanies, amb l'objectiu d’alleugerir les càrregues impositives dels sectors de població més desafavorits socialment, amb mitjans econòmics escassos i insuficients, que requereixen l’ús del transport públic per accedir als serveis comunitaris.
Les persones beneficiàries podran gaudir d'un 100% de descompte, en funció del nivell d'ingressos.

Qui ho pot sol·licitar?: 

  • Unitats familiars els ingressos de les quals no superin els imports establerts en l’indicador públic del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que serà actualitzat anualment. Aquest llindar s’incrementarà en un 15% per cada membre addicional de la unitat familiar – nucli de convivència.

Requisits Obligatoris: 

- Instància (Es recomana tenir un visor de PDF instal.lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

 - Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.
 

- Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant i beneficiaris de la unitat de convivència.

- Una fotografia actual mida carnet dels beneficiaris.

- Certificat de convivència.

- Justificació d'ingressos de la unitat familiar del sol·licitant:

  • Fotocòpia de la última Declaració de la Renda realitzada

En cas de no fer Declaració de Renda:   

     a) Original i fotocòpia del certificat de retencions i ingressos a compte de l’IRPF.

                               b) Certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat.

                               c) Certificat de pensió.

Termini de validesa: 

Es pot sol.licitar durant tot l'any.

On i com iniciar?: 

Unitat tramitadora: 

BENESTAR SOCIAL

Cost: 

Segons els que s'estableix a la ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la Taxa per Transport públic de viatgers (3€ per targeta)

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica