Noticia

L'Oficina d'Atenció al Ciutadà aconsegueix la certificació de qualitat

Des del passat divendres 27 de novembre, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Valls ha assolit la certificació ISO 9001 per la qualitat del servei.

La directora d’AENOR Catalunya, Eva Subirà, va fer el lliurament oficial de la certificació a l’alcalde de Valls, Albert Batet, acompanyat per regidors, personal i responsables de l’OAC.

L'ISO 9001 que ha aconseguit l’OAC certifica la qualitat d’aquest servei municipal que cada any atén presencialment a 35.000 persones, gestiona més de 32.000 trucades telefòniques i que, a punt de complir quinze anys, s’ha consolidat com el centre principal d’informació i consultes dels ciutadans dels diversos serveis que presta l’Ajuntament.

Aquest certificat és el resultat de mesos de treball de l’OAC per adaptar el servei a les especificacions d’aquesta normativa i s’ha dotat d’un manual específic de qualitat que descriu, amb l’objectiu de millorar els serveis al ciutadà, els diferents procediments d’atenció. A més, entre d’altres mesures, s’ha efectuat una catalogació detallada dels tràmits municipals, s’han ampliat els programes informàtics per poder efectuar un seguiment de les consultes ciutadanes i s’ha desplegat un pla de formació del personal del servei.

Aquesta norma internacional ISO 9001 s'aplica als sistemes de gestió de qualitat (SGC) i que se centra en tots els elements d'administració de qualitat amb què una empresa ha de comptar per a tenir un sistema efectiu que li permeti administrar i millorar la qualitat dels seus productes o serveis.

Els clients s'inclinen pels proveïdors que compten amb aquesta acreditació perquè d'aquesta manera s'asseguren que l'empresa seleccionada disposi d'un bon sistema de gestió de qualitat (SGC).
Aquesta acreditació demostra que l'organització està reconeguda per més de 640.000 empreses a tot el món.

Cada sis mesos, un agent de certifcadores realitza una auditoria de les empreses registrades amb l'objecte d'assegurar el compliment de les condicions que imposa la norma ISO 9001. D'aquesta manera, els clients de les empreses registrades es lliuren de les molèsties de ocupar-se del control de qualitat dels seus proveïdors i, al seu torn, aquests proveïdors només s'han de sotmetre a una auditoria, en comptes de a diverses dels diferents clients.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica