Noticia

L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ DE VALLS RENOVA LA CERTIFICACIÓ DE QUALITAT ISO 9001-2015 PER CINQUÈ ANY CONSECUTIU

Segons l’enquesta anual de satisfacció als ciutadans, el servei és manté amb els nivells d’excel·lència

L'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Valls ha renovat la certificació ISO 9001-2015 per cinquè any consecutiu, certificant d’aquesta manera el compromís de tots els seus treballadors que la integren i l’aposta de l’Ajuntament per a donar un servei eficient i de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes que la utilitzen.

L’OAC, durant el 2018, ha atès presencialment més de 31.000 persones, que hi han demanat informació de tot tipus o han presentat alguna tramitació, consolidant-se amb els seus 18 anys d’història com el punt de referència de la ciutadania amb l’Ajuntament.

Entre altres dades, els auditors han valorat positivament les enquestes de satisfacció dels usuaris realitzades en diferents períodes de l’any, que confirmen que es mantenen i milloren els estàndards de qualitat establerts. Així, un 100% de les persones que van respondre l’enquesta considera el servei com a «útil» o «molt útil» i en destaquen com a punts forts el poc temps d’espera en ser atesos (97,1%), a més de destacar el bon tracte del personal (99,25%). Un 97,1% dels ciutadans enquestats considera que a l’OAC s’ha resolt la seva consulta i/o tràmit de manera ràpida i en general assenyalen les actuals dependències de l’oficina com adequades. Tot i així s’està valorant una nova distribució, amb el principal objectiu de millorar l'espai per a l'espera de torn dels ciutadans i garantir la confidencialitat, substituint els mostradors per taules per una atenció personalitzada a tots els llocs d'atenció al públic.

Entre el tipus de servei que realitzen els ciutadans a l’OAC, un 74,5% són tràmits i un 25,5% consultes. La ISO 9001-2015 concedida per AENOR per primera vegada l’any 2015, ha comportat l’adaptació del servei a les especificacions a les noves normatives, d’acord amb un manual específic de qualitat que descriu, amb l'objectiu de millorar els serveis a la ciutadania, els diferents procediments d'atenció.

Un dels principals objectius a millorar per l’OAC durant aquest any 2019, serà la implantació del pagament de taxes per Internet, obrint d’aquesta manera tot un ventall de tràmits telemàtics a la ciutadania que requereixen del pagament previ, ampliant l’actual catàleg de tràmits existents a la SEU electrònica i que ja es poden fer durant les 24 hores del dia de forma electrònica. Per altra banda, també es vol implantar la firma biomètrica, de manera que els ciutadans que es presentin a l’OAC firmaran un formulari de forma digital mitjançant una tauleta i s’iniciarà l’expedient de forma telemàtica, sense papers, implantant a la vegada la notificació electrònica a totes les persones físiques que així ho demanin i a totes les persones jurídiques de forma obligatòria.

Per tant, l’OAC té com a pal de paller potenciar l’ús de l’administració electrònica entre la ciutadania i ser el punt d’inici dels expedients electrònics que es presentin a tot l’Ajuntament de Valls, assessorant-los i ajudant-los en tot allò que requereixi aquest canvi tant important que estem portant a terme, amb l’objectiu d’actualitzar de forma contínua l’administració per tal de seguir millorant la seva funció: donar un servei d’atenció al ciutadà, cada vegada més àgil, eficient i pràctic.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica