27.10. PREU PÚBLIC PER PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS DEL CENTRE CÍVIC DE VALLS

27.10. PREU PÚBLIC PER PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS DEL CENTRE CÍVIC DE VALLS

Art. 1: Objecte.
Constitueix l'objecte la participació en les activitats i serveis organitzats des del Centre Cívic de Valls, d'acord amb les condicions i característiques que l'equip tècnic determina per a cadascuna d'aquestes.

Art. 2: Obligats al pagament.
Seran obligats al pagament del preu públic regulats en aquesta ordenança els participants en les activitats o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis que configuren el catàleg elaborat des del Centre Cívic de Valls.

Art. 3: Tarifes.
Les tarifes es determinaran per una quantitat fixa o variable, segons el detall que s'estableix en els següents epígrafs.
Les tarifes d'aquests preus públics s'incrementaran amb el percentatge que correspongui a l'IVA.

Epígraf 1-Tarifes per activitats del Centre Cívic de Valls.

Tallers i monogràfics amb el distintiu *recomanades a majors de 65 anys

 • Entre 10 i 20 hores, trimestrals 10 €

Tallers i monogràfics amb el distintiu * entre 3 i 11 anys

 • Entre 10 i 20 hores, trimestrals  30 €
 • D'1 a 10 hores  3€ per cada hora

Tallers i monogràfics amb el distintiu * per joves

 • Entre 10 i 20 hores, trimestrals 30 €
 • Monogràfics d'1 hora  5€
 • Monogràfics de 2 hores  10 €
 • Monogràfics de 3 hores  12 €
 • Monogràfics de 4 hores  15 €
 • Monogràfics de 5 hores  18 €
 • Monogràfics de 6 a 9 hores  20 €

Tallers i monogràfics sense distintiu

 • Entre 10 i 20 hores, trimestrals 45 €
 • Monogràfics d'1 hora  10 €
 • Monogràfics de 2 hores 15 €
 • Monogràfics de 3 hores 18 €
 • Monogràfics de 4 hores  20 €
 • Monogràfics de 5 hores  23 €
 • Monogràfics de 6 a 9 hores  25 €

* Els tallers i/o monogràfics que tinguin una despesa de material superior a 150 € incrementaran el seu cost un 20%.

Epígraf 2-Tarifes relatives al Pessebre Vivent
Pessebre vivent de Valls
Venda entrada anticipada  3€
Venda el dia de la representació  5€

Epígraf 3- Tarifes reduïdes
S'aplicaran reduccions de tarifes de l'epígraf 1 prèvia acreditació de la persona afectada, i resident al municipi de Valls, segons es detalla a continuació:

-    Reducció del 25%, per aquelles persones o unitats familiars amb tots els membres en situació d'atur.
-    Reducció del 25%, per a famílies monopartenals o nombroses.
-    Reducció del 25%, per a aquelles persones o unitats familiars amb algun membre amb discapacitat igual o superior al 33%.  
-    Reducció del 50% per les persones en situació d'atur sense cap tipus de contraprestació econòmica.
-    Reducció del 75% per les persones derivades i acreditades des de serveis socials.

Epígraf 4- Tarifes per a serveis prestats

*    Cessió de la sala polivalent del centre cívic amb capacitat per a 118 persones (només per a realitzar activitats d'accés lliure i de no pagament):
◦    Per a entitats que realitzin activitats considerades d'interès general* per a la població............................................................................................................................0€/hora.
◦    Per a entitats per a realitzar activitats no considerades d'interès general...... ...............20,70€/h.

*S'entenen per a activitats d'interès general aquelles que s'emmarquin en l'àmbit formatiu, cultural, esportiu, de lleure o socials sense ànim de lucre o les que complementin serveis prestats per l'Ajuntament.

Art. 4: Gestió i liquidació.

La liquidació dels preus públics es realitzarà en el moment de la inscripció per a cadascuna de les activitats.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica