27.07. SERVEIS C.I.E.

27.7.SERVEIS DEL C.I.E. (Centre d'iniciatives empresarials)

 

ESPAIS PER LLOGAR

El lloguer de despatxos amb aire condicionat incrementarà el preu en 16 €

 

El lloguer o cessió d’us dels espais per a entitats sense ànim de lucre de Valls i que tinguin conveni signat amb l’IMPE tindran una bonificació del 50% als preus establerts

 

Per utilitzar fora del CIE:

 

Empreses instal·lades al CIE:

Considerant un període d’estada màxima de tres anys al CIE, s’estableixen a partir dels criteris de suport a les noves empreses, unes BONIFICACIONS als imports del contracte d’arrendament, segons el detall que segueix:

TOTS ELS PREUS SÓN SENSE IVA.

 

SUBMINISTRAMENTS:

Electricitat Consum per tarifes vigents = 16,62 € despatxos

 

SERVEIS:

Targetes de Fotocòpies: 4,53 € (100 còpies)

 

Fax:

Emissió 0,30 provincial 0,55 interprovincial

Recepció 0,06 € / pàgina

 

Tots els preus son sense IVA

 

Altres serveis no previstos, seran pressupostats a part i, tarifats en funció de la seva aplicació.

 

Diligència. Aprovat per Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 19 de desembre de 2008

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica